Aktualizacja wpisu NIP

Aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym dokonuje się składając druk NIP-2, podając jako właściwy cel złożenia druku – aktualizację danych. W przypadku zmiany danych podaje się całość informacji niezbędnych dla podmiotu, aktualnych na dzień aktualizacji, a nie jedynie dane zmieniane.

W przypadku przekazania procesu księgowania podmiotowi zewnętrznemu, podatnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego podając miejsce przechowywania dokumentów. Inaczej będzie w przypadku przekazania podmiotowi zewnętrznemu wyłącznie faktycznych czynności wprowadzania dokumentów do systemu księgowego. Samo zlecenie fizycznego wprowadzania danych do systemu księgowego zagranicznemu centrum usług wspólnych nie powoduje zmiany miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych - z uwagi na fakt, że oryginały i kopie faktur, drukowane księgi rachunkowe oraz inna niezbędna dokumentacja księgowa będą nadal fizycznie przechowywane w siedzibie spółki w Polsce (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja z dnia 24 września 2013 r., sygn.. akt ITPP1/443-589/13/MN).