Potwierdzenie nadania numeru NIP

Podmiot ma prawo wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie rejestracji dla celów NIP i nadania mu numeru identyfikacji podatkowej. Wniosek złożony musi być na druku NIP-5W. Wniosek ten złożyć może również osoba trzecia, która potrzebuje informacji na temat numeru NIP danego podmiotu.

Część F druku NIP-5W stanowi potwierdzenie o nadaniu podmiotowi numeru NIP. Wypełnia je naczelnik urzędu skarbowego po złożeniu pisma przez podmiot lub osobę trzecią.