Zmiany w zasadach występowania z drukiem NIP-2 od grudnia 2014 r.

Z dniem 1 grudnia zmianie uległy zasady zgłoszeń podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym druk NIP-2 przestaje być powszechnie stosowanym drukiem, będzie dotyczył tylko niektórych podmiotów, nie podlegających zgłoszeniu w KRS. Efektem zmian jest uproszczenie i przyspieszenie rejestracji, a także obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego druku NIP-8.

Druk NIP-8 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających przeznaczony dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Druk NIP-8 nie jest wnioskiem o nadanie numeru NIP. Nadanie numeru następuje na postawie wniosku do KRS. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym przedmiocie do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie został uprzednio nadany numer identyfikacyjny. Standardowo jednak nadanie następuje automatycznie bez okresu wyczekiwania.

Podmioty, które nie są zobowiązane składać wniosku do KRS i CEiDG objęte będą nadal obowiązkiem zgłoszenia na NIP-2.